123 Daklek - Dakdekker Utrecht | + 31 (030) 2446626 | Spoed? + 31 (06) 22924228

Dakgoot reinigen vervuild

Vervuilde dakgoten geven problemen
Niets iets waar u waarschijnlijk dagelijks bij stil staat, maar een vervuilde dakgoot kan grote problemen geven. Als het regenwater, ook wel hemelwater genoemd, niet goed afgevoerd kan worden dan ontstaan vaak lekkages en andere problemen met alle consequenties van dien.

 


Hoe merkt u dat uw dakgoot vervuilt is?

Eigenlijk is dit niet zo moeilijk. Als het water bij een heftige regenbui over de rand van de dakgoot loopt en er als het ware overal kleine watervalletjes ontstaan dan kunt u aannemen dat de goede afvoer van het regenwater ergens geblokkeerd wordt. Verder is een signaal als er veel water aan de buitenkant van de regenpijp stroom of zelfs langs de buitenmuren.

Welke problemen kunnen ontstaan door een volle dakgoot?
Natuurlijk kan er lekkage onstaan op diverse plekken. Zowel op het dak van de woning, als op de daken van garages, schuur of afdak. Daarnaast kan water dat langs de muur stroom zich gaan nestelen achter de buitenmuur. En hierdoor kunnen schimmels en andere ongewenste effecten ontstaan die zeer moeilijk te bestrijden zijn en behoorlijk wat kosten met zich meebrengen. En natuurlijk zorgt een slechte regenwaterafvoer ervoor dat houtrot op allerlei plekken kan gaan toeslaan. Hierbij moet u denken aan houten kozijnen, gevelbekledingen en houten sierlijsten waarmee daken zijn afgewerkt. Uw dakgoot en regenpijp kunnen zelfs begroeid gaan worden als er niet regelmatig gereinigd wordt. Dit zorgt voor extra schade. Daarnaast vinden muggen in stilstaand water een ideale plek om te gedijen.

Dakgoot en afvoer jaarlijks laten reinigen
Al deze problemen zijn te voorkomen door jaarlijks de dakgoten en regenpijpen schoon te maken en te controleren. Vooral in de herfst en in de winter zorgt bladafval en takken dat de regenwaterafvoeren verstopt raken. Een jaarlijkse reinigings- en controlebeurt, door u zelf of 123 Daklek uitgevoerd, voorkomt veel problemen. En u bespaart zich hiermee heel wat kosten omdat schades voorkomen worden.

Dakgoten reinigen en schoonmaken tips en advies

  • Reinig jaarlijks de goten en regenafvoer. Kunt u dit niet zelf laat het dan door 123 Daklek uitvoeren.
  • Wij controleren de doorstroming van de regenpijpen.
  • Wij controleren de bevestiging van de dakgoten en regenpijpen.
  • Na een periode van slecht weer, bijvoorbeeld storm, is het goed om de goten op zicht te controleren en eventuele blokkades te verwijderen.